sciigo dokumentasjon og kontroll av arbeidsutstyr


Sciigo - Dokumenthåndteringssystem

Sciigo er en internettbasert applikasjon som gir Kunden mulighet til å registrere og oppbevare elektroniske dokumenter og vedlegg for arbeidsutstyr. Sciigo vil til enhver tid være i samsvar med krav i gjeldende lover og forskrifter for arbeidsutstyr. Leverandøren har rett til å foreta justeringer og endringer i Sciigo. Etter nærmere avtale kan Leverandøren utarbeide kundetilpassede dokumenter.

En detaljert beskrivelse av Sciigo finnes i brukermanualen.
Funksjonalitet

Tilgang til Sciigo skjer via nettsiden www.sciigo.no. Sciigo er blitt utviklet og testet for bruk med Internet Explorer versjon 7 (eller senere versjoner) og FireFox versjon 2 (eller senere versjoner).

A

Utstyrseiere, som ønsker en total oversikt over dokumentasjon relatert til sitt arbeidsutstyr eller deler av dette. Utstyreiere kan gi ekstern Sakkyndig Virksomhet, kontroll­virksomheter og evt. egne kontrollører bruksrett til sine områder innenfor Sciigo, såfremt vedkommende Sakkyndig Virksomhet/kontrollvirksomhet er kunde i Sciigo.


B

Sakkyndig Virksomhet eller andre kontrollvirksomheter, som ønsker å benytte Sciigo for dokumentasjon av kontroll, utstedelse av bruksgodkjenning og sertifisering. Kundene til kontrollvirksomheten vil bli registrert og får lesetilgang med mulighet for utskrift på det arbeidet som kontrollvirksomheten utfører.


C

Sakkyndig Virksomhet, som ønsker en elektronisk dataregistrering og formidling av samsvarserklæringer, sertifikater og andre dokumenter på levert utstyr til kunde. Kundene til Leverandøren vil bli registrert og få lesetilgang med mulighet for utskrift på de dokumenter som er knyttet til det leverte utstyret.
Opprettelse av kunde, brukere og tilgang til Sciigo

I forbindelse med avtaleinngåelse, vil Leverandøren og Kunden avtale fremdriftsplan med oppstartstidspunkt. Fremdriftsplanen omfatter hvem som skal være Kundens administrator, hvem som skal ha tilgang og rettigheter som brukere, signaturer, samt definere utstyrområde.

Tilgang/profil kan gis på følgende nivåer:
Skrivetilgang (rett til å legge inn, godkjenne og endre informasjon/data)
Lesetilgang med mulighet for utskrift
Tilgang til å slette data
Kundens administrator (som kan opprette brukere og gi tilgang og rettigheter)

Alle som skal ha skrive-/slettetilgang og administratorrettigheter til Sciigo skal ha egen brukeridentitet og passord, med definerte rettigheter/tilgang. Det er ikke tillatt å overta, dele eller låne brukeridentitet. Det kan opprettes felles brukeridentitet og passord for Kundens personell som skal ha lesetilgang. Dette regnes som en bruker/brukeridentitet.

Senere etablering av nye brukere og avvikling av bruker samt endring av tilgang og andre endringer meldes inn og endres iht. de til enhver tid gjeldende rutiner for Sciigo.