sciigo dokumentasjon og kontroll av arbeidsutstyr


Tjenester

Norsk Maskinkontroll har gjennom mange år levert konsulent-tjenester innen feltet kran og materialhåndtering.
Våre produkter er i hovedsak revisjoner, verifikasjoner, systemanalyser, risikovurderinger, granskninger, coaching samt bistå med utarbeidelse av løftehåndbøker tilpasset den enkelte bedrift.Smarte LosningerLøftehåndbøker

For Oljeseskap, Energiselskap, Sakkyndige Virksomheter

Smarte Losninger In English and Norwegian

Norsk Maskinkontroll har utarbeidet løftehåndbøker for flere ulike bedrifter. Hensikten med disse håndbøker er at bedriftene får en standard prosedyre for hvordan løfteoperasjoner skal organiseres og utføres. Løftehåndbøkene omfatter følgende tema:

Roller og ansvar
Krav til kompetanse
Planlegging – risikovurdering av løfteoperasjon
Krav til løfteutstyr
Vedlikehold og sakkyndig kontroll
Oppbevaring og organisering av løst løfteutstyr
Lokale prosedyrer for virksomheten
Konsulenttjenester

Norsk Maskinkontroll kan påta seg konsulenttjenester på flere ulike områder. Ut over de produkter som er spesifisert i vår firmapresentasjon kan vi ta utarbeide dokumentasjon på ulike produkter eller arbeidsrutiner, risikovurdering av utstyr, risikovurdering av opplæring osv. Alle spørsmål eller oppgaver knyttet til materialhåndtering (arbeidsgiver/ arbeidstaker) som er beskrevet i gjeldende norske lover, forskrifter, standarder og veiledninger kan være aktuelle. Norsk Maskinkontroll har et tverrfaglig samarbeide med andre firmaer som dekker ulike profesjoner og på den måten ser vi få begrensninger men mange muligheter.kurs og seminar kontrollrapport


Systemanalyse

I følge lover og forskrifter har eiere og brukere av arbeidsutstyr en rekke krav som må oppfylles for at utstyret skal være sikkert å bruke. Det settes krav til opplæring, vedlikehold og kontroll, dokumentasjon, risikovurdering av maskiner og utstyr, og videre at virksomheten har en systematisk oppfølging av tidspunkt for utførelse av tiltak som er pålagt av produsenter og leverandører av utstyr.

Norsk Maskinkontroll kan tilby deres bedrift en systemanalyse som vi gi dere følgende:
En oversikt over hva som er deres behov for å oppfylle krav i lover og forskrifter.
Status i deres bedrift.
Eventuelle tiltak for å oppfylle krav i lover og forskrifter.

Etter gjennomført systemanalyse blir det utstedt en rapport som vil inneholde en oversiktlig status og tiltaksliste. Ved gjennomføring av de eventuelle tiltak som er dokumentert i rapporten, vil det gi deres bedrift en sikkerhet for at bruk av arbeidsutstyr tilfredsstiller myndighetenes krav i lover og forskrifter

Systemanalyse omfatter følgende områder:
Systematikk
Sakkyndig kontroll/ teknisk kontroll
Tilsyn vedlikehold
Dokumentasjon
Kompetanse
Teknisk tilstand
Analysen er stikkprøvebasert, men vil gi dere en god oversikt over statusen i Deres bedrift