sciigo dokumentasjon og kontroll av arbeidsutstyr


HelpDesk – brukerstøtte og feilsituasjoner

HelpDesk er Kundens kontaktpunkt for henvendelser som gjelder brukerstøtte, feilsituasjoner og behov for annen bistand.
På Kundens forespørsel skal Leverandøren rapportere meldte, åpne og løste saker til HelpDesk.