sciigo dokumentasjon og kontroll av arbeidsutstyr


Oljeselskap


Sakkyndige virksomheter


Kraftselskap


Hvorfor velge SCIIGO?

Sciigo er en brukervennlig men avansert webbasert løsning for dokumentasjon og kontroll av arbeidsutstyr. Løsningen er spesielt anvendelig for eiere av utstyr, som vil gi god oversikt over kontroll-tidspunkter og lett tilgjengelig dokumentasjon. Så hva er fordelene med å velge Sciigo?administrasjon kontrollrapport
Enkel administrasjon

Sciigo er enkelt og brukervennlig med liten opplæringskurve.erfaring oljeselskap
Bygget på erfaring

Utviklet i tett samarbeid med store og anerkjente selskaper, som bruker SCIIGO i dag.pda rfid
PDA/RFID

Sciigo er utviklet for å være kompatibel med PDA/RFID.web applikasjon programmvare
Åpen løsning

Ved inngåelse av avtale om bruk av sciigo får eier av utstyr tilgang til å admininstrere tilganger og registrere utstyr.strømselskap arbeidsutstyr
Sterk og tilpasningsdyktig

Brukervennlig og driftsikker, samt enkle løsninger for lokale tilpasninger.arbeidsutstyr kontroll
Sciigo kontrollrapporter

Løsningen har kontrollrapporter med sjekklister som er tilpasset det aktuelle arbeidsutstyret, og er i samsvar med forskrifter og standarder.registrering sciigo utstyrsportal
Enkelt registrering

Sciigo har funksjoner for masseregistrering av utstyr.varslinger utstyrsportal
Varslinger

Alarmtjeneste for varsling av kontrolldatoer.equipment controll
Flere språk

Brukere får valget mellom norsk og engelsk.#mailrespons_error